SUPERVISORS
MS. Parinaz Gandhi: NURSERY B.Com., E.C.C.E.
MS. Noreen Shetty: JR.KG M.Com., E.C.C.E.
MS. Anita Bhosale: SR.KG B.Sc., E.C.C.E.
 
Teachers
Name of the Teacher
Educational Qualification
Ms. Vaishali Kalgutkar H.S.C. / E.C.C.E.
Ms. Suchita Jadhav B. Com. / D.P.P.T.
Ms. Padmaja V B. A. / E.C.C.E.
Ms. Jyoti Vijh H.S.C. / E.C.C.E.
Ms. Sneha Thakkar B. Sc. (Human Development)
Ms. Rally Bamotra B. Sc. (Human Development)
Ms. Shilpa Bendale - Art B.F.A. (Applied Arts)
Ms. Mugdha Joshi B. A. / E.C.C.E.
Ms. Deepa Sandeep B. Com. / D.E.C.E.
Ms. Shraddha Bindra B. Com. / P.S.T.E.
Ms. Manjusha Amin B. Com. / E.C.C.E.
Ms. Manju Arya H.S.C. / E.C.C.E.
Ms. Punita Phatak E.C.C.E.
Ms. Swapnita Muluskar H.S.C. / E.C.C.E.
Ms. Swapna Nair B. Sc. (Human Development) / D.E.C.E.
Ms. Divya Nambiar B. Com. / D.E.C.E.
Ms. Anjali Raje - Music Sangeet Visharad
Ms. Sumitha Albert M. Com. / D.E.C.E.
Ms. Anurupa Mukherjee B. A. / D.E.C.E.
Ms. Sapna Shetty B. Com. / D.E.C.E.
Ms. Mamta Mahajan M.Com. / P.G. D.E.C.C.E.
Ms. Aparna Jogalekar B.com. / E.C.C.E.
Ms. Erica Lobo B.A. / E.C.C.E.
Ms. Harshada Gokhale B.Sc. / E.C.C.E.
Ms. Medha Limaye B.A. / E.C.C.E.
Ms. Vidhya Bslasubramanian B.A. / E.C.C.E.
Ms. Netra Patil B.Com./ P.G.D.E.C.E.
Ms. Nish Pinto B.A. / P.G.D.E.C.E.
Ms. Sukhada Bhide B.A./ P.G.D.E.C.E.
Ms. Eesha Mandavkar B.A. / E.C.C.E.
Ms. Bhavani Subramanian B.Com. / D.E.C.E.
Ms. Jyoti Arolkar B.Com. / D.E.C.E.
 
Non-Teaching Staff
 
Name of the Staff
Ms. Prajakta Kulkarni
Mr. Sachin Salaskar
Ms. Meena Desai
Ms. Jayshree Mhaske
Mr. Bharat Kale
 
Abbreviations
P. S.T.E. Post Graduate Diploma in Pre-School Teacher Education
D.E.C.E. Diploma in Early Childhood Care & Education
E.C.C.E. Early Childhood Care & Education